هر چه کارآفرینان جوان در ایده پردازی برای محصولات و خدمات خود جسورانه و سخاوتمند هستند، در یافتن راه های تامین منابع لازم برای ساخت آن، تنگ نظرند.
در این نوشتار می خواهم در مورد راهکارهای دستیابی به منابع با ارزش تر و پایدار به غیر از جذب سرمایه مالی و چگونگی دستیابی به آن صحبت کنم.
عموما جامعه کارآفرینی تمرکز بیش از حد بر جذب سرمایه و امضای قراردادهای رسمی دارد اما توجه بسیار کمی به منابع غیر رسمی و غیر مالی دارد.
“کارآفرینان جوان هنگامی که بتوانند از منابع غیر رسمی و غیر مالی استفاده کنند، موفق تر هستند.”
به عنوان مثال بیشترین تمرکز برنامه های شتابدهی در مرحله راه اندازی روی چگونگی جذب سرمایه گذار می باشد و بیشترین منابع صرف روز نمایشی ارائه به سرمایه گذاران می شود. که ” این طرز فکر کاملا غلط است.”
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی اگر از سرمایه مالی مهم تر نباشد حداقل به همان اندازه مهم است. معتقدم برای تیم سازی یا توسعه ارتباطات اجتماعی نیز باید یک روز ارائه آزمایشی وجود داشته باشد.
چالش جذب سرمایه اغلب مربوط به کمبود منابع دیگر است.
سه راهکاری که کارآفرینان جوان در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار جدید خود از آن غافل می شوند:
جستجوی منابع خارج از ارتباطات نزدیک کارآفرین.
دسترسی به منابع غیر رسمی
انتقال منابع از طریق معاملات غیررسمی.
در ادامه به تشریح این سه راهکار می پردازم
جستجوی منابع خارج از ارتباطات نزدیک کارآفرین. وقتی صحبت از شکار منابع میشود، بیشتر کارآفرینان جوان به طور طبیعی با افرادی که می شناسند شروع می کنند. بسیاری از تحقیقات موجود نشان می دهد که کارآفرینان بسیار کم جستجو می کنند. تمایل به برقراری ارتباط با نزدیکان، دوستان و اعضای خانواده دارند.
فراتر از آن، کارآفرینان جوان تمایل دارند با مجموعه کوچکی از سرمایه گذاران که ممکن است بتوانند سرمایه مورد نظر خود را تامین کنند، به شبکه سازی می پردازند. با این حال، معتقدم که کارآفرینان جوان با توسعه چشم انداز خود می توانند در یافتن شرکای بهتری در خارج از شبکه ارتباطات نزدیک خود موفق تر عمل کنند.
دسترسی به منابع غیر رسمی. هنگامی که کارآفرینان جوان به دنبال تامین منابع هستند اغلب ترجیح می دهند شبکه ای از افراد که می توانند سرمایه مالی مورد نظر را تامین کنند شناسایی نمایند، در صورتی که غالبا، کارآفرینان هنگامی که بتوانند از منابع غیر رسمی و غیر مالی بهره ببرند،‌ به ارزش بیشتری دست پیدا کرده اند. به عنوان مثال، یک استارت آپ می تواند از یک مشاوره و مربیگری فرد موفق در صنعت خود و یا کمک های غیر رسمی در زمینه خدمات بازرگانی، بازاریابی، حقوقی یا مالی بهره بیشتری نسبت به آنچه ممکن است ناشی از تزریق پول نقد باشد سود ببرد.
دستیابی به این منابع می تواند از طریق توسعه شبکه ارتباطات کارآفرین و یا روایت و داستان پردازی صورت می گیرد
انجام یک ماموریت اجتماعی تنها راهی نیست که کارآفرینان جوان بتوانند با سرمایه گذاران و سرمایه انسانی بالقوه ارتباط برقرار کنند. شبکه های غیر رسمی ارتباطات اجتماعی از قبیل شبکه های ارتباطی ورزش، دانشگاه، تشکل های غیر رسمی اجتماعی و … می توانند منبع غنی از منابع مالی و غیر مالی خارج از قلمرو سنتی سرمایه گذاران خطر پذیر باشند.
برای تعداد زیادی از کارآفرینان و سرمایه گذاران با تجربه همکاری با یک کارآفرین جوان، انگیزه مالی در اولویت اول قرار ندارد. بلکه این راهی برای تقویت حس همکاری با کارآفرین جوان و گره خوردن با یک جامعه پویا و فعال است، نه راهی برای درآمدزایی زیاد.
“کارآفرینان جوان باید از دایره امن خود خارج شده و شبکه ای مبتنی بر اعتماد بسازند.”

تامین منابع غیر مالی. کارآفرینان جوان باید به جای تمرکز روی قراردادهای رسمی برای جذب سرمایه روی قراردادهای رسمی انتقال دانش یا منابع غیرمالی دیگر تمرکز کنند. در شرکت های دانش بنیان و نوآور تاکید زیادی بر همکاری با مربیان وجود دارد، کارآفرینان جوان باید بر اعتماد و درک متقابل تکیه کرده و برای ایجاد یک رابطه پایدار تلاش کنند، و نه برای ایجاد یک قرارداد رسمی.
کارآفرینان جوان با بهره مندی از منابع غیر مالی نظیر انتقال دانش، تجربه و … توسط خبره های صنعت سود بیشتری نسبت به تامین سرمایه مالی می برند.
کارآفرینان جوان با توسعه چشم انداز خود و بهره گیری کمتر از روش های حمایتی سنتی قادر خواهند بود تا با صرفه جویی در منابع مالی با ارزش کم، برای مدت طولانی تر فرصت دستیابی به منابع لازم برای موفقیت و رشد پایدار خود فراهم نمایند.
در پایان معتقدم، ترکیبی از این سه راهکار می تواند، دستیابی به منابع را برای کارآفرینان جوان تسهیل نماید، تا در هر مرحله از مسیر رشد، فرصت های جدیدی پیش روی کارآفرینان جوان فراتر از روش های تامین مالی سنتی باز نماید.